Adatkezelési útmutatónk

Ezt az oldalt azért hoztuk létre, hogy segítsünk Önnek eligazodni adatkezelésünkkel kapcsolatban.

Adatkezeléssel kapcsolatos alapfogalmak

Érintett/Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

Adatkezelő

Az adatkezelő a Computer Controls Hungary Kft.

  • székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 3/A;
  • cégjegyzékszám: Cg. 01 09 363262;
  • statisztikai számjel: 10947313-4690-113-01;
  • adószám: 10947313-2-41

A tevékenységeinkhez kapcsolódó adatkezelések mind a hatályban lévő magyar jogszabályoknak, mind az Európai Uniós adatvédelmi rendeletnek (GDPR) megfelelnek.

Amennyiben bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdése lenne, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az dpo@ccontrols.net email címen.

Adatkezelési tájékoztatónk

GDPR Gyakori kérdések
Hozzáférési kérelem személyes adatokhoz
(Kérjük, nyomtassa ki, töltse ki, majd beszkennelve küldje el a dpo@ccontrols.net email címre)
Törlés kérése
(Kérjük, nyomtassa ki, töltse ki, majd beszkennelve küldje el a dpo@ccontrols.net email címre)

Vissza

Speciális akciók
DraftSight - 2D vázlatkészítő és 3D tervezőszoftver
Bővebben
Altium Designer az új cégeknek!
Bővebben
Hírek
Izgalmas újításokat hozott az Altium 20-as verziója
Bővebben
Megjelent a SOLIDWORKS 2020
Bővebben
Megjelent az Altium Designer 19.1
Bővebben