Adatkezelési útmutatónk

Ezt az oldalt azért hoztuk létre, hogy segítsünk Önnek eligazodni adatkezelésünkkel kapcsolatban.

Adatkezeléssel kapcsolatos alapfogalmak

Érintett/Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

Adatkezelő

Az adatkezelő a Computer Controls Hungary Kft.

  • székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 3/A;
  • cégjegyzékszám: Cg. 01 09 363262;
  • statisztikai számjel: 10947313-4690-113-01;
  • adószám: 10947313-2-41

A tevékenységeinkhez kapcsolódó adatkezelések mind a hatályban lévő magyar jogszabályoknak, mind az Európai Uniós adatvédelmi rendeletnek (GDPR) megfelelnek.

Amennyiben bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdése lenne, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az dpo@ccontrols.net email címen.

Adatkezelési tájékoztatónk

GDPR Gyakori kérdések
Hozzáférési kérelem személyes adatokhoz
(Kérjük, nyomtassa ki, töltse ki, majd beszkennelve küldje el a dpo@ccontrols.net email címre)
Törlés kérése
(Kérjük, nyomtassa ki, töltse ki, majd beszkennelve küldje el a dpo@ccontrols.net email címre)

Vissza

Speciális akciók
Altium Vault Próbalehetőség
Bővebben
Ajándék ULINKplus debugger
Bővebben
Altium Designer az új cégeknek!
Bővebben
Hírek
Jön az első valós idejű, multiprotokoll megoldás
Bővebben
Itt az első, IoT-ra tervezett Wi-Fi modul
Bővebben
Megjelent az Altium Designer 18
Bővebben