Adatkezelési tájékoztató

A Computer Controls Hungary Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben fogalmazott meg, és tart be. Az adatkezelési tájékoztatót le is töltheti itt.

Adatkezeléssel kapcsolatos alapfogalmak

Érintett/Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

1. ADATKEZELŐ

 1. Az adatkezelő a Computer Controls Hungary Kft. (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 3/A; cégjegyzékszám: Cg. 01 09 363262; statisztikai számjel: 10947313-4690-113-01; adószám: 10947313-2-41) (a továbbiakban: „Adatkezelő”) magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.Emellett kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységéhez kapcsolódó adatkezelések mind a hatályban lévő magyar jogszabályoknak, mind az Európai Uniós adatvédelmi rendeletnek (GDPR) megfelelnek.
 2. Adatkezelő fontosnak tartja ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelméhez való jogát, ezért a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és minden technikai és biztonsági feltételt biztosít annak érdekében, hogy ezeket az adatokat biztonságosan tárolja.Az alábbiakban tájékozódhat a Computer Controls Hungary Kft. adatkezeléséről.

2. ÜGYFÉL ADATKEZELÉSEK - a www.ccontrols.hu és aloldalai adatkezelése

A Computer Controls Hungary Kft. elektronikai termékek (alkatrészek, teszt-és mérőműszerek és tervezőszoftverek kereskedelmével foglalkozik, emellett tanfolyamokat, képzéseket szervez, illetve elektronikai tervezői és tanácsadási szolgáltatásokat nyújt.

Az adatkezelés célja: a felhasználók egymástól történő megkülönböztetése, az Adatkezelő szolgáltatásainak és termékeinek az ügyfelekkel való megismertetése, tevékenységük fejlesztésére irányuló tanácsadás, személyre szabott, a felhasználó érdeklődésének megfelelő kommunikáció, ingyenes, oktató jellegű tananyagok megosztása, a megvásárolt termékekkel kapcsolatos szakmai támogatáshoz, kapcsolat szolgáltatásokhoz szükséges adatok, felhasználói szokások elemzése a szolgáltatás minőségének növelése céljából, elektronikai témájú szakmai rendezvények szervezése, szakmai tanulmányok közzététele, az ügyfelekkel való kapcsolattartás, a szolgáltatás fejlesztése, közvélemény-kutatás, hírlevél küldése, továbbá az ezekhez kapcsolódó ügyviteli feladatok ellátása.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett előzetes és önkéntes hozzájárulása, illetve törvényi előírás

A kezelt adatok köre: titulus, vezetéknév, keresztnév, cégnév, email, telefonszám, ország, kérdés vagy megjegyzés, számlázási és cégadatok, termék preferencia, vásárlási adatok

Az adattárolás időtartama: a törvényi elírásoknak megfelelően

Elmaradt adatszolgáltatás lehetséges következményei: forgalmazással, oktatással vagy tanácsadással kapcsolatos szolgáltatás nyújtásának elmaradása.

Az Adatkezelő az Érintettektől névtelenül további demográfiai vagy üzleti adatokat is gyűjthet, amelyek – a névtelenség miatt – nem minősülnek személyes adatoknak.

Az Adatkezelő honlapjának használata során az Érintett böngészője által elküldött technikai információk a Server Log fájlokban eltárolódnak.

A Computer Controls honlapjai, valamint a Havi hírlevél és az Innovációs Platform aloldalak analitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szerverei segítik. A Google Analytics naplózza a felhasználó készülékének operációs rendszerre, a készülék típusra, IP-címére és a felhasználási időre vonatkozó adatait.

A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen ad részletes felvilágosítást.

Az adatok törlésének határideje az utolsó aktivitástól számított 2 év. Aktivitásnak számít a honlap meglátogatása (cookie engedélyezés esetén), ingyenes oktatóanyag letöltése, hírlevélre való feliratkozás, email megnyitás, szóbeli (telefonos) vagy írásbeli beleegyezés a további adattárolásba, kapcsolatfelvétel a weboldalon (www.ccontrols.hu és aloldalain) keresztül, vagy termékek és szolgáltatások vásárlása. 

Sütik és külső szolgáltatók: Az oldal sütiket (cookie) kezel.

2.1 WEBINÁRIUMOK

A Computer Controls Hungary Kft. az általa forgalmazott termékek és saját képzéseinek, szolgáltatásainak népszerűsítése érdekében ingyenes, online előadásokat (webinárium) szervez, amelyen az érdeklődők előzetes regisztrációt követően vehetnek részt.

A webináriumokat Adatkezelő az alábbi szolgáltató szoftverén keresztül bonyolítja le: Gotowebinar - LogMeIn, Inc. - https://www.logmeininc.com/hu/legal/privacy

 Az adatkezelés célja: webináriumra való jelentkezés, kapcsolatfelvétel, ingyenes webinárium szolgáltatás nyújtása, kapcsolattartás - a webináriumra jelentkezőkkel való kapcsolattartás, a résztvevők tájékoztatása és kiszolgálása;

Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása az adatkezeléshez; (előzetes regisztráció)

A kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, email, cégnév, telefonszám, választott webinárium(ok)

Az adattárolás időtartama: a webináriumra jelentkezőkkel való kapcsolattartás -  a webinárium befejeződésének időpontjától számított 1 év

Elmaradt adatszolgáltatás lehetséges következményei: érdeklődő nem tud részt venni a webináriumokon

2.2 HÍRLEVÉL

Az adatkezelés célja: PDF infógrafika letöltése és szakmai hírlevél sorozatra való regisztráció, oktatás (ingyenes szolgáltatás nyújtása), tájékoztatás, kapcsolattartás; szakmai és üzleti hírlevél küldése, direkt marketing - hírlevél-küldés.

Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása az adatkezeléshez; (előzetes regisztráció)

A kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, email cím, termék preferencia

Az adattárolás időtartama: korlátlan időtartam a hírlevélről való leiratkozás időpontjáig.

Elmaradt adatszolgáltatás lehetséges következményei: az érdeklődő email fiókjába nem érkezik meg a hírlevél.

2.3 KAPCSOLATFELVÉTEL, AJÁNLATKÉRÉS

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, kapcsolatfelvétel lehetővé tétele, elektronikai termékekről, szoftverekről és szolgáltatásokról való érdeklődés, regisztráció, kapcsolatfelvétel lehetővé tétele, igények megismerése, ajánlattétel, kapcsolattartás, ingyenes szolgáltatások nyújtása; ügyfélszolgálati megkeresések kezelése, ügyfelekkel való kapcsolattartás

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelő vagy egy harmadik személy jogos érdeke indokolja; az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges;

A kezelt adatok köre: titulus, vezetéknév, keresztnév, cégnév, email, telefonszám, ország, kérdés vagy megjegyzés, számlázási és cégadatok, termék preferencia, vásárlási adatok

Az adattárolás időtartama: a törvényi elírásoknak megfelelően 8 év [Szt. 169. § (1) bekezdés]

Elmaradt adatszolgáltatás lehetséges következményei: megrendelés teljesítése nem lehetséges

2.4 LETÖLTHETŐ TARTALMAK - INNOVÁCIÓS PLATFORM

Az adatkezelés célja: ingyenes tanulmányok és videók letöltése, tájékoztatás, kapcsolattartás

Az adatkezelés jogalapja: előzetes és önkéntes hozzájárulás (letöltés során megadott adatok és hozzájárulás az adatkezeléshez)

A kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, email, telefonszám, cégnév, beosztás, ország, termék preferencia

Az adattárolás időtartama: korlátlan időtartam a levelezőlistáról való leiratkozás időpontjáig.

Elmaradt adatszolgáltatás lehetséges következményei: egyes ingyenes tudásanyagok letöltése nem lehetséges.

2.5 INGYENES RENDEZVÉNYEK

Az adatkezelés célja: rendezvényre való jelentkezés, kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás és a jelentkezők informálása, tájékoztatás a jövőbeli rendezvényekről

Az adatkezelés jogalapja: előzetes és önkéntes hozzájárulás (regisztráció)

A kezelt adatok köre: név, email cím, telefonszám, cégnév, választott rendezvény, rendszám (ingyenes parkoló biztosítása esetén), termék preferencia, fényképek, videó- és hangfelvételek a résztvevőkről

Az adattárolás időtartama: a rendezvény időpontjától számított 1 év

Elmaradt adatszolgáltatás lehetséges következményei: a részvétel a rendezvényen nem lehetséges

2.6 KÉPZÉSEK, TANFOLYAMOK

Az adatkezelés célja: tanfolyamra való jelentkezés, kapcsolatfelvétel, szolgáltatás nyújtása, kapcsolattartás

Az adatkezelés jogalapja: a törvényi elírásoknak megfelelően 8 év [Szt. 169. § (1) bekezdés]

A kezelt adatok köre: név, email cím, telefonszám, cégnév, választott rendezvény, rendszám (ingyenes parkoló biztosítása esetén), termék preferencia, fényképek, videó- és hangfelvételek a résztvevőkről

Az adattárolás időtartama: a törvényi elírásoknak megfelelően

Elmaradt adatszolgáltatás lehetséges következményei: a részvétel a képzéseken és tanfolyamokon nem lehetséges

3. EGYÉB ADATKEZELÉSEK 

3.1 JELENTKEZÉS MEGHIRDETETT ÁLLÁSAJÁNLATRA

Jelentkezők pályázatainak elbírálása, pályázókkal való kapcsolattartás

Adattárolás időtartama: az álláspályázat lezárulásának időpontjától számított 1 év.

3.2 TELEFONOS ADATKEZELÉS, SZEMÉLYES VÁSÁRLÁS SORÁN FELMERÜLŐ ADATKEZELÉS

Az adatkezelés célja: a megrendelések teljesítése

Az adatkezelés jogalapja: törvényi előírás

A kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, cégnév, email, telefonszám, ország, kérdés vagy megjegyzés, számlázási és cégadatok, termék preferencia, vásárlási adatok

Az adattárolás időtartama: a törvényi elírásoknak megfelelően

Elmaradt adatszolgáltatás lehetséges következményei: a megrendelés teljesítése nem lehetséges

4. EGYÉB FONTOS INFORMÁCIÓK AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATBAN

4.1 AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az Érintett az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybe vételével, a regisztrációval, az Adatkezelő honlapjának használatával, egyes kérdőívek kitöltésével, a személyes adatainak önkéntes közlésével adja meg az adatkezeléshez való hozzájárulást. A hozzájárulás kiterjed különösen a következő adatkezelési műveletekre: az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése.

Az Érintett személyes adatainak kezelése az adat közlésének időpontjától az adatnak az Adatkezelő általi törléséig tart.

Az Adatkezelő által folytatott adatkezelés az egyes adatkezelési célok esetében – az Érintett kérésére korábban való törlés hiányában – az alábbiakban meghatározott időtartamra terjed ki: 1 év.

Az Érintett hírlevél küldéséhez adott hozzájárulása megszüntethető a hírlevelek alján található leiratkozás linkkel, illetve az Adatkezelő ügyfélszolgálatának segítségével is.

Az adatbázisból való törlés az Érintett kérésére is történhet, így az adatkezelés – a fent meghatározott időtartamokon belül – mindaddig fennáll, amíg az Érintett kifejezetten nem kéri az Adatkezelőtől az adatainak törlését.

Érintett kérheti személyes adatai törlését a rendszerből. A törlés elindításához az itt letölthető dokumentumot kell maradéktalanul kitöltve, aláírva és beszkennelve visszaküldenie a dpo@ccontrols.net címre, hogy Adatkezelő személyazonosságát egyértelműen beazonosíthassa a törlési igényhez.

Az Adatkezelő legkésőbb az Érintett kérelmének átvételétől számított 3 (három) naptári napon belül törli az adatot.

A fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban meghatározott, például számviteli előírásokból fakadó megőrzési kötelezettségek teljesítését. Az Adatkezelő ügyfelei által igénybe vett szolgáltatások adatai megjelennek a számlán és egyéb számviteli bizonylatokon is, ezek az adatok a számviteli előírások miatt nem törölhetők.

4.2 AZ ADATKEZELÉS MÓDJA

Az Érintett a regisztrációval, az Adatkezelő honlapjának használatával, egyes kérdőívek kitöltésével, postai vagy elektronikus levelekben való rögzítéssel és esetleges egyéb egyedi módon közli az Adatkezelővel a személyes adatait.

Az Érintettek személyes adatainak nyilvántartása az egyes adatkezelési célok szerint elkülönítve történik.

Az Érintettek személyes adataihoz hozzáférők köre:

 • az Adatkezelő munkatársai;
 • az alábbiakban meghatározott Adatfeldolgozók munkatársai;
 • egyes hatóságok a hatósági eljárások során általuk kért és az Adatkezelő által törvényileg kötelezően átadandó adatok vonatkozásában;
 • a lejárt tartozások kezelése céljából az Adatkezelő által megbízott követeléskezelő cég munkatársai;
 • egyéb személyek az Érintett kifejezett hozzájárulása alapján.

Az Adatkezelő időbeli korlátozás nélküli szigorú titoktartási kötelezettséget vállal az általa kezelt személyes adatok vonatkozásában, azokat – az Érintett hozzájárulásától eltérően – nem hozhatja harmadik személy tudomására. 

Adatfeldolgozás:

Twitter:

https://twitter.com/en/privacy

analitikai mérések

LinkedIn

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

analitikai mérések

Hubspot

https://legal.hubspot.com/privacy-policy

marketing és CRM rendszer, analitikai mérések

Google Analytics

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

analitikai mérések

Webináriumok (webes szemináriumok) megrendezése:

Gotowebinar - LogMeIn, Inc. - https://www.logmeininc.com/hu/legal/privacy

4.3 ADATBIZTONSÁG

Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az Adatkezelő a személyes adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés vagy sérülés ellen.

Az Adatkezelő internetes honlapján történő adatátvitelkor az úgynevezett SSL (Secure Socket Layer) biztonságtechnikai eljárás kerül alkalmazásra, amely kódolt adatátvitelt és magas szintű adatbiztonságot nyújt.

4.4 TÁJÉKOZTATÁS KÉRÉSE, AZ ADATOK HELYESBÍTÉSE, TÖRLÉSE, ZÁROLÁSA

Az Érintett

 • tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről;
 • kérheti személyes adatainak helyesbítését;
 • kérheti személyes adatainak törlését vagy zárolását;
 • tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen.

Az Érintett tájékoztatását az Adatkezelő csak az Infotv. 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg.

Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott Adatfeldolgozók által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldolgozók nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják, vagy kapták meg az adatokat. Az Adatkezelő erre vonatkozó kérelem esetén 3 (három) naptári napon belül írásban köteles megadni a tájékoztatást.

A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az Adatkezelő helyesbíteni köteles. 

A személyes adatot törölni kell, ha

 • a kezelése jogellenes;
 • az adatkezeléssel érintett az adatok törlését kéri;
 • az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 • az adatkezelés célja megszűnt;
 • az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 • a törlést a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

4.5 JOGORVOSLAT

Az Érintett az Infotv. 21. §-ában meghatározott okokból tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen az alábbi elérhetőségen: dpo@ccontrols.net.  Ebben az esetben az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 15 (tizenöt) naptári nap alatt köteles a tiltakozást megvizsgálni és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni.

Ha az Érintett az Adatkezelőnek a döntésével nem ért egyet, illetve, ha az Adatkezelő a határidőt elmulasztja, az Érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 (harminc) naptári napon belül – bírósághoz fordulhat.

Az Érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz, konkrétan az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez fordulhat az Infotv. 22. §-ában meghatározottak szerint.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is lehet élni:

 1. Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 2. Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
 3. Honlap: www.naih.hu
 4. Telefon: +36 (1) 391-1400
 5. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

4.6 EGYOLDALÚ MÓDOSÍTHATÓSÁG

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa.

Az Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztató hatályos változatát az internetes honlapján teszi közzé. Az Érintett az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybe vételével, ráutaló magatartással fogadja el a módosított adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.